Groei mindset oefeningen: 10 momenten waarmee je direct kunt beginnen

Groei mindset oefeningen: 10 momenten waarmee je direct kunt beginnen

Groei mindset oefeningen vormen het pad naar een andere denkwijze. In deze blog beschrijf ik hoe je door verschillende artikelen meteen stappen maakt met mindset growth.

Uitleg over de artikelen voor de groei mindset oefeningen

Boeken, gesprekskaarten, kwartet, planner, een e-book met coaching, poster, mindsetvragen, werkboek, dagboek en groeikaarten zijn de onderwerpen van de oefeningen. Zo kun je je groei mindset steeds weer verder ontwikkelen. Want door een oefening opnieuw te doen krijg je nieuwe inzichten.

De eerste groei mindset oefening: mindset boeken lezen

Leer zowel de groei mindset als de staat van je eigen denkwijze kennen door het lezen van boeken. Echter, zijn er meerdere boeken geschreven over de werking van de mindset, dus raad ik je eerst een tweetal boeken aan:

Mindset – Verander je manier van denken om je doelen te behalen – Carol S Dweck

De verteller van de groei mindset verteld in haar boek hoe je deze denkwijze kunt aannemen. Dat betekent uitleg over de verandering in het brein tijdens de ontwikkeling van de groei mindset, hoe je moet openstellen, wat de beste manier is om de gedachtegang vol te houden en wat de mogelijkheden zijn. Met andere woorden: een uitleg met zowel theoretische als praktische aspecten.

Master Your Mindset – leef je mooiste leven – Michael Pilarczyk

Analyseer de kern van je mindset en schrijf vervolgens een nieuwe strategie uit voor een nieuwe denkpatronen. Denk hierbij aan visualiseren van resultaten, een voorbeeld opzoeken en doelen opschrijven. Zo stap je na het lezen van de laatste bladzijde in een andere levensrichting door het veranderen van je mindset. 

Bij deze boeken horen de volgende oefeningen aan de hand van vragen:

Master Your Mindset

 • Wat voor mindset had je voordat je dit boek las?

Hierdoor ben je op de hoogte van je oude denkpatronen en kun je eenvoudiger je gedachten bijsturen als ze opduiken.

 • Welke strategie ga je toepassen de komende tijd?

Een herinnering aan een stap uit het boek. Vraag je daarnaast af hoe je de ingeslagen strategie gaat volhouden, want uitschrijven de eerste stap is en standvastigheid het succes bepaalt van het verloop. De volgende vraag sluit hierop aan:

 • Wat heb je nodig om de strategie vol te houden

Schrijf 10 hulpmiddelen op. denk hierbij aan drinken en eten, rustmomenten en inspiratievragen. Kortom, analyseer je eigen gedrag en vul je sterke en zwakke punten aan zodat je blijft bouwen aan de strategie.

 • Wie zit er in je dreamteam?

En zijn dat personen die je groei mindset ook stimuleren of toch tegenwerken? Neem dan afscheid van deze mensen, want niets is hinderlijke als een persoon die drukt op de rem van je groeipotentie.

Verbeter daarnaast de samenwerking van de groepsleden door je te verdiepen in de rollen van belbin.

 • Wat is je doel?

Noteer het doel elke dag om de brandstof op peil te houden in je motor. Beschrijf daarbij ook welke stappen je steeds zet richting het doel, omdat je zo meer motivatie en energie krijgt.

Mindset

 • Wat heb je geleerd van de theorie van Carol S Dweck?

Maak een samenvatting van de belangrijkste punten en leg het werk op een prominente plek als een geheugensteun

 • Hoe zou je zelf de groei mindset omschrijven?

Door de groei mindset te definiëren in je eigen woorden, onthoud je beter de uitgangspunten van de denkwijze

 • Wat voor inzichten heeft het mindset boek je gegeven?

De kennis van Dweck strekt zich uit tot verschillende hoeken, waardoor elke lezer op een andere manier leert. Welke hoofdstukken brachten jouw kennis bij? Noteer het in de samenvatting onder het kopje: inzichten, zo kun je sneller bepaalde theorie teruglezen om je te verdiepen bijvoorbeeld.

 • Hoe ga je deze kennis toepassen?

Het mooie van de mindset growth is dat je het kunt intrigeren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld tijdens een tegenslag. Spreek met jezelf drie situaties waarin je de uitgangspunten van de groei mindset beoefent.

 • Hoe ben je verandert ten opzichte van de mindset theorie?

Een moment om stil te staan bij je ontwikkeling. Bedenk wat je nu anders doet of op wat voor wijze je nu tegen gebeurtenissen aankijkt. En wees trots op jezelf, want je hebt de eerste stap gezet naar een andere mindset.

Bovendien raad ik je aan om deze boeken meerdere malen te lezen want je verwerft continu nieuwe kennis

Tweede oefening: gesprekskaarten behandelen

Praat over de verschillende aspecten van de groei mindset. Pas daarbij de volgende gespreksonderwerpen toe:

 • De verschillen tussen de fixed en groei mindset

Benoem de twee uitgangspunten van de twee denkwijze. Deze kennisgeving vormt het begin van het gesprek.

 • Wat denk je bij de groei mindset

Benoem welke associaties je hebt bij de groei mindset, zo krijgt het gesprek meer kennis over de groei mindset. Gebruik hiervoor een mindmap.

 • Hoe ga je om met de groei mindset

Vertel aan de hand van de thema’s wat je doet om meer te denken in termen van de groei mindset. Bijvoorbeeld door je te laten inspireren door momenten van inspanning.

Welk groei mindset onderwerp wil je behandelen?
Welk groei mindset onderwerp wil je behandelen?
 • Wat doe je met tegenslagen?

Vertel over je laatste tegenslag en leg uit hoe je daarmee bent omgegaan. Vraag daarnaast wat je gespreksgenoten vinden van je tactiek.

 • Leren

Sluit het gesprek met een leerdoel, gebruik hiervoor het SMART principe

De derde groei mindset oefening: mindset kwartet spelen

Doe een spelletje kwartet, waardoor elke deelnemer meer te weten komt over de mindset growth.

En praat tijdens de rondes over:

 • Fouten maken

Welke gevolgen hebben fouten voor jullie gemoedstoestand? Laat iedereen vertellen hoe degene tegenover fouten maken staat en neem de goede punten van andermans filosofie over.

 • Doorzettingsvermogen

Wat is het doorzettingsvermogen van de deelnemers? Een vereiste voor een antwoord is dat iedereen eerlijk is over de mate van zijn of haar wilskracht. Omdat zo iedereen kijkt in meerdere volhardingsprocessen.

 • Welke mindset heb je?

Door te kwartetten zijn de deelnemers op de hoogte van de kenmerken van de fixed en groei mindset. Kijk eens of elke deelnemer ook bewust is van de eigen denkpatronen. En geef waardoor nodig aanwijzingen.

Wat wil je winnen tijdens een groei mindset spel?
Wat wil je winnen tijdens een groei mindset spel?
 • Veranderen aan je mindset

Elke speler noemt drie verbeterpunten op voor zijn mindset. Ook als iemand een uitstekende mindset growth heeft, zijn er aspecten waar groei inzit. Denk hierbij aan, gedachten over beperkte mogelijkheden, geen zin hebben in een activiteit en opgeven na een tegenslag.

 • Zelfevaluatie

Laat de besproken informatie van een partij mindset kwartet nog eens door je hoofd gaan en verwerk de hoogtepunten in je eigen denkpatronen.

De vierde oefening: een mindset planner invullen

De groei mindset gestructureerd ontwikkelen door het volgen van een planning. Bovendien is de planner voorzien van verschillende aspecten, maar met oefeningen maak je sneller een verdieping:

•     Volg de tijden

Elke dag schrijf je tijden op waar je aan wilt houden. Een eenvoudige handeling zou je denken, maar hoe goed leef je deze tijden ook na? Waarschijnlijk is er ruimte voor meer nauwkeurigheid. Voer dus in volle bewustzijn elke minuut uit en laat je door niets afleiden.

•     Optimaliseer

De planner heeft een aantal facetten die je goed kunt volgen. Alleen haal je niet de volledige potentie uit het schema als je alleen maar de vakjes invult. Dat betekent dat je jezelf uitdaagt om meer na te denken over bijvoorbeeld hoe je voelt.

•     Zet stappen door tijddeadlines

Daag jezelf uit om te groeien als je een vakje hebt ingevuld. Want als je deadlines stelt voor je groei, zul je sneller ontwikkelen

•     Vul aandachtig de zelfnotitie in

Onderaan het schema staat de kolom zelfnotitie, een categorie die je snel kunt invullen op je gedachtes bijvoorbeeld te verzetten. Of stepping Stones zijn om je groeiroute, schrijf dus altijd met alle aandacht de zelfnotitie in en sta geen moment meer stil. Tip: begin met de herinnering aan jezelf dat je goed op weg.

Hoe ziet je planner eruit?
Hoe ziet je planner eruit?

•     Vaste invuluren

Een handeling waarbij aandacht en groei samenkomen. Want als je traint om op hetzelfde tijdstip de mindset planner in te vullen wordt het een gewoonte en daarvan pluk je op een dag de vruchten.

De vijfde groei mindset oefening: ontwikkelen met een e-book

Een e-book met meerdere praktische aspecten. Hierdoor werk je op meteen in de praktijk met de mindset growth. De oefeningen laten je zowel voor als achteruit kijken:

•     Andere keuzes

Wat voor andere keuzes ben je gaan maken door het lezen van het e-book en sta je daar ook achter? Kijk naar je antwoord en als niet volmondig ja of nee zegt, weet je wat je moet doen aan je houding.

•     positiviteit

Op wat manier denk je momenteel positiever dan voorheen. Scherp deze denkwijze verder aan door negatieve punten weg te nemen. Kortom, maak een analyse van je gedachtegang.

•     Tips

Wat doe je met de tips? Noteer wat je van de tips vindt en hoe je ze gaat toepassen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan de kleinste gewoontes, zoals in de avond.

•     Inspiratievragen

Op wat wijze las je de inspiratievragen en wat doe je met deze bezieling? Hou de vragen in de buurt door bijvoorbeeld te zetten op je bureaublad of ze uit te printen en lees ze als je behoefte aan inspiratie hebt.

•     Gesprek

Ga je gebruik maken van het gesprek? Schrijf dan punten op die je wilt bespreken, aangezien zo een gesprek structuur heeft.

Wat voor vraag heb je?
Wat voor vraag heb je?

De zesde oefening: een poster bekijken

Door een post word je steeds herinnert aan de vorming van de groei mindset en oefeningen zorgen ervoor dat je bewust de tekst van de poster opneemt.

•     Vergroot je motivatie

Zoek een tekst uit die je aandacht telkens grijpt, want anders vergeet je na enige tijd de poster en dan ga je ergeren aan de tekst. Dat moeten we ook niet hebben 😉 daarbij voel je direct dat je een poster je maximaal prikkelt.

•     Kies een plek

Bekijk de muren en hoeken voor de ideale plek om de poster op te hangen. Spreek daarnaast een moment op de dag af dat je stilstaat bij de poster.

•     Neem je gedachten tot je

Welke gedachten heb je tijdens zulke momenten? Scan je gedachtegang en start met een activiteit door je denkpatroon. Dat betekent dat je een positieve houding aanneemt als je negatief denkt en nog meer glimlacht als je zat in de flow

•     Maak plannen

Bereid je voor op de volgende dag op een geestelijke manier, door bijvoorbeeld te inventariseren wat je nodig hebt voor de toekomstige dag

•     Evalueer

En ten slotte stel je aan jezelf ook tijdens het moment de vraag; hoe ging het vandaag? Je antwoord geeft je praktische stof om aan te werken.

De zevende groei mindset oefening: vragen beantwoorden

Even een mindset vraag om na te denken over de werking van je eigen denkpatronen:

•     Spreek met jezelf af hoe vaak je een vragenkaart leest

Grote kans dat je na een vraag nog wel een vraag wilt lezen, waardoor je snel door de vragen heen bent. Spreek daarom met jezelf op welke dag je een vraag leest.

•     Met wie behandel je een vraag

Kies daarnaast ook een persoon uit met wie je een vraag leest en bespreekt. Aangezien je zo feedback ontvangt op je eigen gedrag en sneller tot nieuwe ideeën komt.

•     Wees op de hoogte van je eigen intentie

Lees je een vraag als geheugensteuntje of wil je jezelf graag verbeteren? Door je intenties duidelijk te hebben, kun je doelgerichter analyseren, een plan uitschrijven en andere wegen inslaan

•     Zorg voor impact

Leg de kaart niet weg naar het lezen, maar onderneem direct actief. Daarvoor hoef je niet lang na te denken, want de volgende activiteit ligt al voor je

•     Houd je ontwikkeling bij

Een vraag lezen, aan de slag gaan en groeien met je mindset en als mens. Met andere woorden: het veld waarop je acteert, verandert continu. Schrijf elke moment op, aangezien je in de toekomst deze informatie kunt gebruiken voor verdere processie.

De achtste oefening: een werkboek invullen

Tevens kun je het beste een werkboek gebruiken om al schrijvend je ontwikkeling vast te leggen, neem daarbij deze punten in oogschouw:

•     Weet wat je wil

Door een beeld te hebben van de eindbestemming, schrijf je gerichter de opdrachten op van het werkboek en je werkt geconcentreerder

•     Leer je eigen kracht kennen

Gaandeweg de opdrachten zul je meer te weten komen over jezelf gebruik deze informatie om je eigen kracht te gebruiken als een oneindige voedingsbron.

•     Ren niet door de opdrachten

Leg je telefoon weg, ruim je gedachten op en voel je rustig zodat je in opperste focus de opdrachten maakt. Want het is de bedoeling dat je op een vertragende manier de opdrachten doorloopt en niet als een snelheidsduivel om maar snel klaar te zijn.

•     Intrigeer de kennis in je eigen leven

Door de weg naar je doel, het kennen van je kracht en de rust nemen voor een taak ben je meer over jezelf te weten gekomen. Pas deze bagage toe je leven, zoals tijdens een bordspel met familie of vrienden.

•     Reflecteer meer

De kennis draagt ook bij aan het reflecteren op je eigen gedrag. Doe dit ook in andere situaties, zoals na een conflict.

De negende groei mindset oefening: een dankbaarheid dagboek bijhouden

Een dankbaarheidsdagboek, een boekwerk met een duidelijke bedoeling, maar ook bij zo’n activiteit kun je een verdieping maken.

•     Wat is je ritueel?

Net zoals bij alle groei mindset oefeningen is het belangrijk om een ritueel. Ik raad je aan om bij het dankbaarheidsdagboek de eerste geschreven zin hardop te zeggen, omdat je zo herhaalt waar je dankbaarheid voor bent.

•     Hoe schrijf ik het op

Neem een actieve houding aan tijdens het noteren van de dankbare momenten. Dat betekent een rechte rug, voeten op de grond en niet denken aan wat je nog meer zou kunnen hebben, want dat neemt de dankbaarheid weg.

•     Maak stappen met je dankbare momenten

 Vergroot je dankbaarheid. Ben je dankbaar voor een mooi gesprek dat je hebt gevoerd met iemand? Bedank diegene daarvoor en vraag of je vaker zulke onderwerpen mag aansnijden. En dit principe geldt voor elke vorm van dankbaarheid.

 • Stel weekvragen

Draai een ergernis om naar dankbaarheid en daar mag je de tijd voor nemen. Is bijvoorbeeld een collega van je traag in zijn werk? Zie zijn toewijding als een vorm van nauwkeurig in plaats van een blok aan het snelheidsbeen. Kortom, er zijn ook in negatieve aspecten talloze dankbare punten te vinden, als je goed genoeg zoekt

•     Aandachtig in het moment

Neem je tijd voor om je dankbaarheid op te schrijven anders heeft het moment weinig waarde en dat zou jammer zijn. Tip: zet tijdens het schrijven een rustgevend nummer op.

De tiende oefening: lees een groeikaart

Groei verder aan de hand van een vragende kaart en om dit proces te stimuleren kun je kiezen voor de volgende tactieken:

•     Tot rust

Het kan druk zijn je hoofd, pak daarom een groeikaart om de rust te herpakken in jezelf. Onthoud de vraag om de rust sneller te vinden tijdens drukke momenten in de toekomst.

Voor welk groei mindset moment ben je dankbaar?
Voor welk groei mindset moment ben je dankbaar?

•     Als je denkt in termen van de fixed mindset

Lees de vraag en kom langzaam terug naar de groei mindset, hiervoor hoef je alleen even stil te staan bij succesmomenten in je leven.

•     Als iemand meer wil leren over het stimuleren van de groei mindset

Het leukste aspect in mijn ogen, want als je iemand de kenmerken leert van de mindset growth spijker jij je kennis ook bij over de denkvariant. Vervolgens kun je verdergaan met de andere oefeningen.

Dit zijn de groei mindset oefeningen aan de hand van artikelen. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur me een bericht.

Het beste boek om een groei mindset te kweken

Om je vraag over de groei mindset zo goed mogelijk te beantwoorden, raden we het E-book Word de beste versie van jezelf aan. Omdat je met het E-book je mindset continu tilt naar een hoger niveau. Het E-book kost 37,50.

Meer lezen over de groei mindset?

Ik schreef ook blog met andere oefeningen en een bredere uitleg over de artikelen.

Over Ons

Over Ons

We willen onszelf iedere dag ontwikkelen. Daarom schrijven we over de mogelijkheden, zodat je vandaag groeit

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *